APAOM

Asociația Apaom

Asociația APAOM a fost înființată pentru corectarea unei discriminări și a unei prevederi neconstituționale. Vorbim despre interdicția impusă prin Lege pentru aprox. 45% din totalul angajaților în baza unui contract individual de muncă de a se asocia liber pentru apărarea drepturilor.

Dacă ne raportăm la numărul total de persoane care lucrează, într-o formă sau alta, dar nu în baza unui contract de muncă, procentul poate ajunge la 60-65%. Aici putem include persoanele fizice autorizate care lucrează pentru un singur beneficiar, cedenții drepturilor de autor care au în realitate o relație de subordonare față de cesionar, lucrătorii pe cont propriu, auto-angajații, dar și micii întreprinzători care depind în mare parte de un singur beneficiar.

Ce au în comun aceste categorii de persoane? Toți prestează o activitate în schimbul unei remunerații.

Ce ne spune Codul Muncii despre Contractul Individual de Muncă : „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.”

Codul fiscal stabilește condițiile în care o activitate poate fi considerată independentă și chiar dacă persoanele amintite anterior s-ar încadra în această categorie, tot este încălcat dreptul de asociere pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor în relația cu beneficiarii sau angajatorii.

În cazul mult mai clar al celor încadrați în baza unui contract individual de muncă, dar care lucrează pentru angajatori care au mai puțin de 15, sau chiar 21 de angajați (aprox. 45% din totalul angajaților la nivel național), legea dialogului social le interzice orice formă de asociere într-o organizație sindicală.

Asociația APAOM – alternativa celor excluși prin lege

Știm că în cazul în care un act normativ te încadrează într-o categorie defavorizată, iar resursele tale sunt limitate, apărarea drepturilor și promovarea intereselor este uneori greu de realizat, dar în cele mai multe situații este chiar imposibilă. Pare o luptă incorectă și inegală, dar nu uita, nu ești singurul care se confruntă cu această problemă. În situația ta sunt peste 3 milioane de oameni, adică 45% din totalul angajaților și aprox. 60-65% din totalul celor ce muncesc.

Pentru a diminua această discriminare, Asociația APAOM propune, fără a se substitui organizațiilor sindicale, asocierea lucrătorilor imposibil de sindicalizat conform legii. Acolo unde există posibilitatea înființării unui sindicat în condițiile impuse prin lege, Asociația APAOM oferă sprijinul necesar pentru asocierea angajaților în sindicate. Sindicatele înființate pot opta pentru asocierea în organizații naționale și internaționale, beneficiind în continuare de sprijin prin Asociația APAOM.

Protecția Consumatorilor

Asociația APAOM poate furniza informații cu privire la drepturile consumatorilor, acesta fiind un alt segment al activității sale. Atât informațiile primite din partea consumatorilor, dar și unele situații experimentate de către fondatorii APAOM, reflectă un grad de informare scăzut al populației cu privire la drepturile consumatorilor în relația cu operatorii economici.

Foarte multe situații de încălcare a drepturilor consumatorilor au fost semnalate în cazul comerțului electronic (contractele la distanță). Un alt domeniu în care Asociația APAOM a sesizat grave deficiențe este cel al reglementărilor privind asigurarea agențiilor de turism.

Asociația APAOM va acționa în condițiile legii pentru apărarea drepturilor consumatorilor și pentru promovarea intereselor acestora. Individual și anterior înființării Asociației APAOM, fondatorii au obținut soluții favorabile în instanță.

Misiune Asociația APAOM

Ne-am propus multe și din această cauză este imposibil să alcătuim o listă cu ceea ce putem face. În schimb, vă spunem ce nu vom face. Nu vom pentru nici un membru, vom lupta alături el. Asociația APAOM nu își propune să fie un prestator sau furnizor de servicii, ci un partener egal cu fiecare membru al său, un aliat și un camarad de luptă. Evident toate acestea vor fi aplicate cu respectarea dispozițiilor legale. Ne dorim ca fiecare membru să fie respectat și să respecte la rândul său.

Asociația APAOM a fost înființată în baza dreptului de asociere, iar asta presupune în primul rând respectarea drepturilor membrilor săi.

Interesele economice ale membrilor sunt foarte importante, iar în acest sens Asociația APAOM va încerca să obțină unele facilități din partea agenților economici în beneficiul membrilor săi. Acest lucru va fi posibil în momentul în care numărul membrilor va fi atractiv pentru operatorii economici. O decizie în acest sens va fi luată în cadrul Adunării Generale.

 

Obiective Asociația APAOM

  • informarea membrilor asupra drepturilor și obligațiilor cu caracter generale;

– furnizarea informațiilor punctuale, la cerere. Informațiile care pot afișate public, în interesul tuturor membrilor asociației, vor fi transformate în date anonime;

– formularea, redactarea, printarea și/sau transmiterea, în numele asociației sau punctual în numele unui membru sau membru asociat, a cererilor, sesizărilor sau a oricăror documente necesare pentru protejarea intereselor membrilor;

– sprijinirea, consilierea și reprezentarea membrilor sau a membrilor asociați;

– negocierea cu diferiți agenți economici a unor tarife/condiții avantajoase membrilor asociației;

– crearea unei baze de date (disponibilă membrilor) cu agenții economici, inclusiv asociați, care oferă tarife/condiții avantajoase membrilor APAOM;

– organizarea de evenimente sportive, culturale, artistice, tematice, etc.;

În secțiunea Vreau să devin membru APAOM găsești cererea de înscriere și detalii suplimentare.